Facebook
Instagram

Neesi varde verdošā ūdenī

jeb SINDROMS - "VARDE VERDOŠĀ ŪDENĪ"

   Franču filozofs Olivjē Klerks savā fabulā par “vardi verdošā ūdenī” apraksta reālu eksperimentu: ja katliņā ielej aukstu ūdeni, ieliek tajā vardi un karsē līdz vārīšanās temperatūrai, varde turpina tajā sēdēt, līdz iet bojā. Ja ūdeni sakarē strauji, varde sajūt krasu ūdens temperatūras paaugstināšanos un izlec no katla, paliekot dzīva. 
Olivjē Klerks skaidro: ja katliņu ar vardi karsē pakāpeniski, varde cenšās pielāgoties apstākļiem. Kad ūdens sāk vārīties, varde vairs nespēj kontrolēt sava ķermeņa temperatūras paaugstināšanos un kritiskajā brīdī vairs nespēj izlēkt no katla un izglābties, jo iztērēja spēkus pielāgojoties apstākļiem. Sēdēdama ūdenī, kura temperatūra ir paciešama, varde nesaprot, ka viņai draud briesmas un ir jālec ārā. Varde iet bojā verdošajā ūdenī, tā arī neizdarīja neko, lai glābtu savu dzīvību. Bet, ja vardi uzreiz ievieto uzkarsētā līdz 50 oC ūdenī, tā nekavējoties izlec ārā un paliek dzīva. 
Tātad, kas nogalināja vardi: verdošais ūdens vai nespēja izlemt, kurā brīdī lekt no tā laukā?
Sindroms “varde verdošā ūdenī” ir viens no emocionālā stresa paveidiem, kas saistīts ar dzīves situācijām, kurās cilvēks pacieš radušos apstākļus tik ilgi, līdz pilnībā izdeg. Cilvēks pamazām iekļūst apburtajā lokā, kas iztukšo emocionāli un fiziski, padarot viņu bezspēcīgu. Kad dzīves izmaiņas notiek lēni, neizraisot konkrētas reakcijas un vēlmi pretoties, tad nereti cilvēki kļūst par sindroma “varde verdošā ūdenī” upuriem darbā, ģimenē, draugu attiecībās, romantiskajās pāru attiecībās un pat sabiedrībā kopumā. Šīs klusās adoptācijas process pamazām notrulina cilvēku modrības reakciju un tie vairs nespēj saskatīt šo attiecību neveselīo dabu un nespēj saprast, kas patiesībā viņiem ir vajadzīgs. 
Eksperiments ļoti precīzi atspoguļo, kas notiek ar tiem, kuri izvēlas saglabāt destruktīvas, mokošas attiecības vai dzīves apstākļus. 

**Nemēģiniet atkārtot šo eksperimentu!
*Saudzēsim sevi un mūsu ekosisitemu!

Raksts Mentālā veselība 6

It is a long established fact that a reader will be distracted by the readable content of a page when looking at its layout. The point of using Lorem Ipsum is that it has a more-or-less normal distribution of letters, as opposed to using ‘Content here, content here’, making it look like readable English. Many desktop publishing packages and web page editors now use Lorem Ipsum as their default model text, and a search for ‘lorem ipsum’ will uncover many web sites still in their infancy. Various versions have evolved over the years, sometimes by accident, sometimes on purpose (injected humour and the like).It is a long established fact that a reader will be distracted by the readable content of a page when looking at its layout. The point of using Lorem Ipsum is that it has a more-or-less normal distribution of letters, as opposed to using ‘Content here, content here’, making it look like readable English. Many desktop publishing packages and web page editors now use Lorem Ipsum as their default model text, and a search for ‘lorem ipsum’ will uncover many web sites still in their infancy. Various versions have evolved over the years, sometimes by accident, sometimes on purpose (injected humour and the like).

It is a long established fact that a reader will be distracted by the readable content of a page when looking at its layout. The point of using Lorem Ipsum is that it has a more-or-less normal distribution of letters, as opposed to using ‘Content here, content here’, making it look like readable English. Many desktop publishing packages and web page editors now use Lorem Ipsum as their default model text, and a search for ‘lorem ipsum’ will uncover many web sites still in their infancy. Various versions have evolved over the years, sometimes by accident, sometimes on purpose (injected humour and the like).

PIEVIENOJIET JŪSU TEKSTU ŠEIT

It is a long established fact that a reader will be distracted by the readable content of a page when looking at its layout. The point of using Lorem Ipsum is that it has a more-or-less normal distribution of letters, as opposed to using ‘Content here, content here’, making it look like readable English. Many desktop publishing packages and web page editors now use Lorem Ipsum as their default model text, and a search for ‘lorem ipsum’ will uncover many web sites still in their infancy. Various versions have evolved over the years, sometimes by accident, sometimes on purpose (injected humour and the like).

It is a long established fact that a reader will be distracted by the readable content of a page when looking at its layout. The point of using Lorem Ipsum is that it has a more-or-less normal distribution of letters, as opposed to using ‘Content here, content here’, making it look like readable English. Many desktop publishing packages and web page editors now use Lorem Ipsum as their default model text, and a search for ‘lorem ipsum’ will uncover many web sites still in their infancy. Various versions have evolved over the years, sometimes by accident, sometimes on purpose (injected humour and the like).It is a long established fact that a reader will be distracted by the readable content of a page when looking at its layout. The point of using Lorem Ipsum is that it has a more-or-less normal distribution of letters, as opposed to using ‘Content here, content here’, making it look like readable English. Many desktop publishing packages and web page editors now use Lorem Ipsum as their default model text, and a search for ‘lorem ipsum’ will uncover many web sites still in their infancy. Various versions have evolved over the years, sometimes by accident, sometimes on purpose (injected humour and the like).

PIEVIENOJIET JŪSU TEKSTU ŠEIT

It is a long established fact that a reader will be distracted by the readable content of a page when looking at its layout. The point of using Lorem Ipsum is that it has a more-or-less normal distribution of letters, as opposed to using ‘Content here, content here’, making it look like readable English. Many desktop publishing packages and web page editors now use Lorem Ipsum as their default model text.Many desktop publishing packages and web page editors now use Lorem Ipsum as their default model text. The point of using Lorem Ipsum is that it has a more-or-less normal distribution of letters The point of using Lorem Ipsum is that it has a more-or-less normal distribution of letters

Raksts Mentālā veselība 5

It is a long established fact that a reader will be distracted by the readable content of a page when looking at its layout. The point of using Lorem Ipsum is that it has a more-or-less normal distribution of letters, as opposed to using ‘Content here, content here’, making it look like readable English. Many desktop publishing packages and web page editors now use Lorem Ipsum as their default model text, and a search for ‘lorem ipsum’ will uncover many web sites still in their infancy. Various versions have evolved over the years, sometimes by accident, sometimes on purpose (injected humour and the like).It is a long established fact that a reader will be distracted by the readable content of a page when looking at its layout. The point of using Lorem Ipsum is that it has a more-or-less normal distribution of letters, as opposed to using ‘Content here, content here’, making it look like readable English. Many desktop publishing packages and web page editors now use Lorem Ipsum as their default model text, and a search for ‘lorem ipsum’ will uncover many web sites still in their infancy. Various versions have evolved over the years, sometimes by accident, sometimes on purpose (injected humour and the like).

It is a long established fact that a reader will be distracted by the readable content of a page when looking at its layout. The point of using Lorem Ipsum is that it has a more-or-less normal distribution of letters, as opposed to using ‘Content here, content here’, making it look like readable English. Many desktop publishing packages and web page editors now use Lorem Ipsum as their default model text, and a search for ‘lorem ipsum’ will uncover many web sites still in their infancy. Various versions have evolved over the years, sometimes by accident, sometimes on purpose (injected humour and the like).

PIEVIENOJIET JŪSU TEKSTU ŠEIT

It is a long established fact that a reader will be distracted by the readable content of a page when looking at its layout. The point of using Lorem Ipsum is that it has a more-or-less normal distribution of letters, as opposed to using ‘Content here, content here’, making it look like readable English. Many desktop publishing packages and web page editors now use Lorem Ipsum as their default model text, and a search for ‘lorem ipsum’ will uncover many web sites still in their infancy. Various versions have evolved over the years, sometimes by accident, sometimes on purpose (injected humour and the like).

It is a long established fact that a reader will be distracted by the readable content of a page when looking at its layout. The point of using Lorem Ipsum is that it has a more-or-less normal distribution of letters, as opposed to using ‘Content here, content here’, making it look like readable English. Many desktop publishing packages and web page editors now use Lorem Ipsum as their default model text, and a search for ‘lorem ipsum’ will uncover many web sites still in their infancy. Various versions have evolved over the years, sometimes by accident, sometimes on purpose (injected humour and the like).It is a long established fact that a reader will be distracted by the readable content of a page when looking at its layout. The point of using Lorem Ipsum is that it has a more-or-less normal distribution of letters, as opposed to using ‘Content here, content here’, making it look like readable English. Many desktop publishing packages and web page editors now use Lorem Ipsum as their default model text, and a search for ‘lorem ipsum’ will uncover many web sites still in their infancy. Various versions have evolved over the years, sometimes by accident, sometimes on purpose (injected humour and the like).

PIEVIENOJIET JŪSU TEKSTU ŠEIT

It is a long established fact that a reader will be distracted by the readable content of a page when looking at its layout. The point of using Lorem Ipsum is that it has a more-or-less normal distribution of letters, as opposed to using ‘Content here, content here’, making it look like readable English. Many desktop publishing packages and web page editors now use Lorem Ipsum as their default model text.Many desktop publishing packages and web page editors now use Lorem Ipsum as their default model text. The point of using Lorem Ipsum is that it has a more-or-less normal distribution of letters The point of using Lorem Ipsum is that it has a more-or-less normal distribution of letters

Kā sevi motivēt jeb pašmotivācija

   Zinātniskajā literatūrā ar jēdzienu ”motivācija” apzīmē cilvēka iekšējos psihiskos  spēkus, kas mudina viņu darboties. Ar motivāciju ir cieši saistīti tādi jēdzieni kā ”vajadzības”, ”dziņas”, ”tieksme”. Motivācija ir personības individuāli psiholoģisko faktoru jeb motīvu kopums, kas ierosina cilvēku aktivitāti – noteiktu  uzvedību, un piešķir tai virzību jeb nosaka uzvedības mērķi. Motivāciju raksturo  trīs pazīmes: virziens, pūles un neatlaidība. Skaidrojot motivācijas faktorus izšķir divus motivācijas avotus – iekšējie motīvi un ārējā motivācija. Iekšējās motivācijas gadījumā uzvedību izraisa psiholoģiskās vajadzības un spontāna apmierinātība, ko rada konkrētā darbība vai uzvedība, bet ārējās motivācijas gadījumā – stimulu un seku jeb konsekvenču subjektīvs novērtējums. 
Iekšējā motivācija ir dabiskā tiekšanās atraisīt savas intereses un izmantot savas spējas. Iekšējās motivācijas gadījumā cilvēka uzvedību nosaka ieinteresētība pašā darbībā bez acīmredzama ārējā iemesla vai motīva, gūstot pozitīvas emocijas un gandarījumu no tā, ko dara. 
Ārējās motivācijas gadījumā stimuls jeb pamudinājums darboties atrodas ārpus cilvēka. Viņa aktivitāti šajā gadījumā rosinās ārējie notikumi. Ārējās  motivācijas gadījumā cilvēka uzvedību var izraisīt gan pats stimuls (tas, ko cilvēks vēlas iegūt), gan iespējamās uzvedības sekas, par ko cilvēks iedomājas  ārējā notikuma rašanas brīdī. Tomēr, lai izraisītu ārējo motivāciju, tai ir jāsaskan ar cilvēka iekšējiem motīviem (pēc Dāvidsone, 2008).
Pašmotivācija ir  spēks visvienkāršākajā formā, kas virza cilvēku darīt lietas.
Tā ir dziņa, kas liek  darboties  mērķu virzienā, pieliekot pūles pašattīstībā un personiskā piepildījuma sasniegšanā. Pašmotivāciju parasti virza iekšējā motivācija, sava veida motivācija, kas rodas no patiesas vēlēšanās sasniegt ar to saistītās atlīdzības (prieks, gandarījums utt). Pašmotivāciju var vadīt arī ārēja motivācija, vēlme sasniegt mērķi, kas rodas no vēlmes saņemt ārēju atlīdzību (piemēram, naudu, varu, statusu vai atzinību), lai gan ir skaidrs, ka iekšējā motivācija parasti ir efektīvāka un piepildītāka dziņa.
Skots Gellers pašmotivācijas pētnieks skaidro, ka ir trīs jautājumi, kurus var izmantot, lai noteiktu, vai esat pašmotivēts:
1. Vai vari to izdarīt?
2.Vai tas darbosies?
3. Vai tas ir tā vērts?
Ja uz katru jautājumu atbildējāt “jā”, iespējams, jūs esat motivēts.

Ja jūs uzskatāt, ka varat to izdarīt, jums ir pašefektivitāte
Ja jūs uzskatāt, ka tas darbosies, jums ir atbildības efektivitāte – pārliecība, ka jūsu veiktā darbība novedīs pie vēlamā rezultāta.
Un, ja jūs uzskatāt, ka tas ir tā vērts, esat salīdzinājis izmaksas un sekas un nolēmāt, ka sekas atsver izmaksas (Geller, 2016).
Cilvēki parasti veic labāk darbu, kad ir pašmotivēti, un arī labāk spēj tikt galā ar stresu un ir vienkārši laimīgāki, kad dara to, ko vēlas.
Lai saglabātu pašmotivāciju, var darīt sešas lietas:

 1. Turpināt mācīties un iegūt zināšanas (ti, attīstīt mīlestību pret mācīšanos);
 2. Pavadīt laiku ar motivētiem, entuziasma pilniem un atbalstošiem cilvēkiem;
 3. Izkopt pozitīvu domāšanu un veidot savu optimismu un izturību;
 4. Noteikt savas stiprās un vājās puses un strādāt pie tām;
 5. Izvairīties no vilcināšanās un strādāt pie laika pārvaldības prasmēm;
 6. Saņemt palīdzību, kad tā nepieciešama, un būt gatavs palīdzēt citiem gūt panākumus (Skills You Need, nd).

  Motivācijas metodes

  1. Izvirziet gudri izvēlētus un dziļi personīgus mērķus, kuru sasniegšana jūs aizrauj;
  2. Ieplānojiet atlīdzības sev, kad izpildāt savus mērķus (vai kad veicat soļus savu lielāku mērķu sasniegšanā);
  3. Vizualizējiet sevi, sasniedzot un izpildot šos mērķus;
  4.Izveidojiet redzējuma dēli (atgādne), domājot par saviem mērķiem un sapņiem. Izlieciet to kaut kur, kur bieži redzēsiet;
  5.Pievērsiet uzmanību savai “vajadzību hierarhijai” un pārliecinieties, ka jūs apmierināt savas zemākā līmeņa vajadzības (tostarp fizioloģiskās vajadzības, piemēram, pārtiku un miegu, drošības vajadzības, sociālās vajadzības un cieņas vajadzības);
  6. Iedomājieties un pajautājiet sev, – kas varētu notikt, sasniedzot mērķus?, kā arī – kas varētu notikt, ja neizdodas sasniegt savus mērķus?;

 7. Iekļaujiet interesējošas lietas un piesaistiet savu ziņkāri, nosakot un strādājot pie mērķiem;
 8. Apņemieties ar kaut ko, lai nodrošinātu, ka jūsu nākotnē būs grūti mainīt plānus vai atlikt lietas (Mueller, 2012).

Mērķu noteikšana ir lielisks veids, kā uzlabot savu pašmotivāciju.

Nosakot šos mērķus, pārliecinieties, vai tas ir:

 • Specifisks;
 • Izmērāms;
 • Sasniedzams;
 • Reālistisks;
 • Savlaicīgs.

Mērķu radīšana sev ir viena no labākajām lietām, ko varat darīt, lai izveidotu pamatu pašmotivācijai. Un, ja jūsu mērķi ir GUDRI, jums, visticamāk, būs viegli sevi motivēt.
Iveidojiet darba lapas, kur atzīmēt veicamo darbību soļus un analīzi līdz mērķi ir sasniegti.

“Nākotne pieder tiem, kas tic savu sapņu skaistumam.” 
                                                                 Eleonora Rūzvelta…

PIEVIENOJIET JŪSU TEKSTU ŠEIT

It is a long established fact that a reader will be distracted by the readable content of a page when looking at its layout. The point of using Lorem Ipsum is that it has a more-or-less normal distribution of letters, as opposed to using ‘Content here, content here’, making it look like readable English. Many desktop publishing packages and web page editors now use Lorem Ipsum as their default model text, and a search for ‘lorem ipsum’ will uncover many web sites still in their infancy. Various versions have evolved over the years, sometimes by accident, sometimes on purpose (injected humour and the like).

It is a long established fact that a reader will be distracted by the readable content of a page when looking at its layout. The point of using Lorem Ipsum is that it has a more-or-less normal distribution of letters, as opposed to using ‘Content here, content here’, making it look like readable English. Many desktop publishing packages and web page editors now use Lorem Ipsum as their default model text, and a search for ‘lorem ipsum’ will uncover many web sites still in their infancy. Various versions have evolved over the years, sometimes by accident, sometimes on purpose (injected humour and the like).It is a long established fact that a reader will be distracted by the readable content of a page when looking at its layout. The point of using Lorem Ipsum is that it has a more-or-less normal distribution of letters, as opposed to using ‘Content here, content here’, making it look like readable English. Many desktop publishing packages and web page editors now use Lorem Ipsum as their default model text, and a search for ‘lorem ipsum’ will uncover many web sites still in their infancy. Various versions have evolved over the years, sometimes by accident, sometimes on purpose (injected humour and the like).

PIEVIENOJIET JŪSU TEKSTU ŠEIT

It is a long established fact that a reader will be distracted by the readable content of a page when looking at its layout. The point of using Lorem Ipsum is that it has a more-or-less normal distribution of letters, as opposed to using ‘Content here, content here’, making it look like readable English. Many desktop publishing packages and web page editors now use Lorem Ipsum as their default model text.Many desktop publishing packages and web page editors now use Lorem Ipsum as their default model text. The point of using Lorem Ipsum is that it has a more-or-less normal distribution of letters The point of using Lorem Ipsum is that it has a more-or-less normal distribution of letters

KAS IR PRIEKS?

     Prieks ir diskrēta pozitīva emocija. Prieks bieži tiek izmantots kā sinonīms laime, ko veido laimes, apmierinātības un harmonijas jūtas. No vispārējās laimes tā atšķiras ar to, ka to neizraisa konkrēts notikums, bet tā nāk no indivīda iekšienes. Citiem vārdiem sakot, prieks rodas no notikumiem, kas tiek “interpretēti kā sasniegumi vai virzība uz mērķu sasniegšanu”. Prieks ir atbildes reakcija uz pozitīvu notikumu vai apstākli. Prieks kā emocionālais stāvoklis vienmēr ir saistīts ar kaut ko labu cilvēka dzīvē.
PRIEKU SARAKSTS VASARAI ir tikai daži ieteikumi prieka veicināšanai, kas maina iekšējās domas, lai tās būtu pozitīvākas. Svarīgi būt laipnam, piedodošam un elastīgam pret sevi, jo tas veicina sevis pieņemšanu, kas ļauj priekam attīstīties no iekšpuses. Humora meklēšana dzīves situācijās un dabas novērošana arī ir ieteikumi, kā veicināt prieku no iekšpuses. Psiholoģiskie pētījumi parādījuši, ka prieks pastiprina darbību un rada enerģiju. Prieks nodrošina motivācijas resursus, lai rīkotos, iejauktos, uzlabotos. Prieks bieži ir lipīgs, tas ir saistīts ar to, kad mēs dalāmies un izplatām prieku.
 
Noderīgs padoms:
Kad esat izpētījis un sapratis, kas jums sagādā prieku, izveidojiet savu unikālo prieku sarakstu vasarai! Izmantojiet to, lai efektīvi izdzīvotu savas dzīves prieka aspektus kā savu patieso, autentisko sevi. Jūsu emocionālā veselība ir laimīgas dzīves atslēga!

KAS IR POZITĪVIE IKDIENAS APLIECINĀJUMI?

Ikvienam dienas laikā prātā iešaujas tūkstošiem domu, un parasti mēs pat nenojaušam, cik daudz no tām ir pozitīvas  un cik – negatīvas.
    Apliecinājumi ir pozitīvas frāzes vai teikumi, ko atkārto neskaitāmas reizes, lai nostiprinātu to saturu zemapziņā. Apzināti sevī kultivējot labās domas apliecinājuma veidā, mēs palielinām pozitīvo domu procentuālo proporciju mūsu zemapziņā. Apliecinājumi ir iedarbīgi, jo rada enerģiju, kas ietekmē ķermeni un prātu šūnu līmenī. Var šķist, ka domas ir kaut kas tik gaistošs un plūstošs, kas nekādā veidā nevar skart prātu un ķermeni, taču medicīnā ir novērots, ka ieildzis negatīvisms spēj izraisīt psihosomatiskas saslimšanas. Sliktas domas var novārdzināt, bet pozitīvas – panākt, ka esam mundri, veseli, un iegūstam visu, ko stipri vēlamies. Lai cik pārsteidzoši tas neskanētu, izmaiņas domāšanā var pārvērst visu mūsu dzīvi.

Noderīgi padomi:

Pastāv daudz vispārīgu apliecinājumu, kas var noderēt ik vienam. Šajā paraugā var izmantot nemainītus vai pielāgot sev , savām vajadzībām atbilstošākus. To nolūks ir celt pašapziņu. Ieteicamāk ir sacerēt pašiem savus apliecinājumus, kas skar tieši jūsu dzīvi, pašreizējo situāciju un konkrētos mērķus, pēc kuriem tiecaties (attiecību joma, mīlestības, draudzības, darba, naudas, veselības utt.).

 • Apliecinājumiem vienmēr jābūt formulētiem tagadnē, it kā jums jau būtu tas, ko vēlaties.
 • Apliecinājumiem jābūt īsiem un viegli iegaumējamiem. Neiekļaujiet tajos vairāk par vienu tēmu.
 • Apliecinājumi jāformulē pozitīvi, nevis negatīvi.
 • Atkārtojiet apliecinājumus pēc iespējas biežāk, vairākas reizes dienā, brīvajos brīžos (braucot transportā, pastaigājoties, stāvot rindā, sastrēgumā, sportojot vai guļot gultā).
 • Izvēlaties vārdus, kas jūs uzrunā visprecīzāk.
 • Ja prātā iešaujas negatīva doma, radiet apliecinājumu, kas ir tieši pretējs, un atkārtojiet to vismaz divas reizes.
 • Pirms katras situācijas, kas jums sagādā raizes, domās izrunājiet apliecinājumus.
 • Apliecinājumus izsakiet čukstus, kliedzot, izdziedot, uzsverot dažādus vārdus, ieguldot sakāmajā spēcīgas emocijas.

PIEVIENOJIET JŪSU TEKSTU ŠEIT

It is a long established fact that a reader will be distracted by the readable content of a page when looking at its layout. The point of using Lorem Ipsum is that it has a more-or-less normal distribution of letters, as opposed to using ‘Content here, content here’, making it look like readable English. Many desktop publishing packages and web page editors now use Lorem Ipsum as their default model text, and a search for ‘lorem ipsum’ will uncover many web sites still in their infancy. Various versions have evolved over the years, sometimes by accident, sometimes on purpose (injected humour and the like).

It is a long established fact that a reader will be distracted by the readable content of a page when looking at its layout. The point of using Lorem Ipsum is that it has a more-or-less normal distribution of letters, as opposed to using ‘Content here, content here’, making it look like readable English. Many desktop publishing packages and web page editors now use Lorem Ipsum as their default model text, and a search for ‘lorem ipsum’ will uncover many web sites still in their infancy. Various versions have evolved over the years, sometimes by accident, sometimes on purpose (injected humour and the like).It is a long established fact that a reader will be distracted by the readable content of a page when looking at its layout. The point of using Lorem Ipsum is that it has a more-or-less normal distribution of letters, as opposed to using ‘Content here, content here’, making it look like readable English. Many desktop publishing packages and web page editors now use Lorem Ipsum as their default model text, and a search for ‘lorem ipsum’ will uncover many web sites still in their infancy. Various versions have evolved over the years, sometimes by accident, sometimes on purpose (injected humour and the like).

PIEVIENOJIET JŪSU TEKSTU ŠEIT

It is a long established fact that a reader will be distracted by the readable content of a page when looking at its layout. The point of using Lorem Ipsum is that it has a more-or-less normal distribution of letters, as opposed to using ‘Content here, content here’, making it look like readable English. Many desktop publishing packages and web page editors now use Lorem Ipsum as their default model text.Many desktop publishing packages and web page editors now use Lorem Ipsum as their default model text. The point of using Lorem Ipsum is that it has a more-or-less normal distribution of letters The point of using Lorem Ipsum is that it has a more-or-less normal distribution of letters

Oksidatīvais stress, brīvie radikāļi un antioksidanti

  Kā saglabāt to, kas gadiem ejot pamazām zūd? Svarīgākais priekšnoteikums ir pareizs dzīvesveids. Pareizs dzīvesveidz tā ir fiziska un psiholoģiska pilnveidošanās, tā ir māka dzīvot, pareizi elpot, pareizi ēst. Ievērot darba un atpūtas režīmu, saglabāt normālu ķermeņa svaru, nodarboties ar sportu. Veselības stiprināšanā ir svarīgi mūsu labvēlīgā attieksme pret apkārtējo pasauli, mūsu garīgie centieni un mūsu smaids.

Kas ir Oksidatīvais stress, brīvie radikāļi un antioksidanti?

     Liels zinātnisko pierādījumu kopums liecina, ka ilgtermiņa oksidatīvais stress veicina dažādu hronisku slimību veidošanos (psihiskie traucējumi, diabēts, sirds slimības, dažādi vēža veidi un novecošanās process).
  Oksidatīvais stress ir brīvo radikāļu un antioksisdantu nelīdzsvarotība organismā, kas var izraisīt šūnu un audu bojājumus. Tiek uzskatīts, ja brīvie radikāļi ir vairāk, nekā tos var uzturēt līdzsvarā ar antioksidantiem, tad tie var sākt bojāt tauku audus, izraisa izmaiņas šūnās, nelabvēlīgi maina lipīdus, olbaltumvielas un DNS, līdz ar to izraisa vairākas cilvēku slimības.

Brīvie radikāļi ir ķīmiskie savienojumi (vielmaiņas starpprodukti), kas rodas elpojot, sportojot, ēdot, sauļojoties utml. Tā kā brīvie radikāļi stimulē dažādas bioķīmiskas norises (šūnu dzīves cikls, piedalīšanās imūnsistēmas darbībā), tie noteiktā līmenī organismā ir nepieciešami. Tā rezultātā ķermenim ir jāuztur zināms brīvo radikāļu un antioksidantu līdzsvars. Ja šis līdzsvars tiek izjaukts, tas var izraisīt oksidatīvo stresu.

Riska faktori, kas veicina oksidatīvo stresu

Oksidatīvā stresa veicinošie riska faktori – hronisks psiholoģiskais stress, ar kuru cīnās daudzi cilvēki, kas pasliktina viņu dzīves kvalitāti; diennakts ritma traucējumi; garīgā un fiziskā pārpūle; mazkustīgs dzīvesveids, badošanās, aptaukošanās. Ilgstoša slimošana un iekaisumi, operācijas, traumas; pārmērīga medikamentu un alkohola lietošana, smēķēšana; vides piesārņojums; pārmērīga sauļošanās, starojums (saules gaisma, TV, datoru un telefonu monitori); Ķīmiskās piedevas pārtikas produktos, nekvalitatīva pārtika.
Tiek teikts, ka antioksidanti palīdz neitralizēt brīvos radikāļus mūsu ķermenī, un tiek uzskatīts, ka tas uzlabo vispārējo veselību.

Antioksidants ir molekula, kas ir pietiekami stabila, lai neitralizētu brīvos  radikāļus, tādējādi samazinot to spēju sabojāt šūnas. Antioksidanti ir atrodami uzturā, galvenokārt tie ir A , E vitamīns (α-tokoferols), C vitamīns (askorbīnskābe) un B- karotīns, likopēns, luteīns, selēns, mangāns, zeaksantīns.   Augļi un dārzeņi, nodrošina daudzus nepieciešamos antioksidantus vitamīnu un minerālvielu veidā, kurus organisms pats nevar radīt. Augu izcelsmes antioksidanti  ir sava veida uzturvielas. Katrs antioksidants pilda atšķirīgu funkciju un nav aizstājams ar citu. Tāpēc ir svarīgi ievērot daudzveidīgu uzturu.

Dzīvesveids un uzturs var palīdzēt samazināt oksidatīvo stresu organismā

Tajā ietverts:
– sabalansēts un veselīgs uzturs, kas bagāts ar augļiem un dārzeņiem;
– pārstrādātu pārtikas produktu ierobežots patēriņš (“fast-food”, gatavās uzkodas, saldumi, gāzētie dzērieni, u.c);
– regulāras fiziskās aktivitātes;
– atmest smēķēšanu;
– stresa pārvaldības stratēģijas (meditācija, joga, laika pavadīšana dabā u.c);
– veselīga ķermeņa svara saglabāšana (nepārēsties un nebadoties);
– izvairies no pārmērīgas saauļošanās un piesārņotas vides.

0
  0
  Jūsu grozs
  Jūsu grozs ir tukšsAtgriezties veikalā